Vanliga frågor

Hur länge har Arid funnits på marknaden?

Sedan 2011 har vi jobbat med denna tekniken och är helt fokuserad på dränering, vilket nog gör oss äldst på marknaden i Sverige. Tekniken har funnits sedan 1960 talet. Arids egen teknik har funnits på marknaden i 25 år.

Vad innebär er 90 dagars resultatgaranti?

Vi garanterar ett torrt resultat inom senast 90 dagar efter installation. Skulle det inte fungera på just ditt hus har du rätt att få pengarna tillbaka. Utöver resultatgarantin lämnar vi 10 års funktionsgaranti på systemets alla delar.

Har ni några referenser?

Självklart. Ett antal av våra hundratals kunder hittar du under fliken ”Referenser” i menyn. Vissa av dem, som Riksbyggen i Göteborg och Lidingö Stad, återkommer gång på gång med nya uppdrag..

Finns det några opartiska tester?

Metoden är bevisad i en mängd tester runt om i världen. Några av dessa hittar du här. Däremot är Arid det enda systemet som testats under svenska förhållanden. Testet gjordes av Chalmers Industriteknik vintern 2015-2016 och du kan ladda ner rapporten här.

Slipper jag tilläggsisolera om jag installerar Arids system?

Kanske. Eftersom en torr vägg har lägre värmeförlust än en våt vägg har installationen av systemet en positiv effekt på inomhusklimatet.

Fukten tränger upp rakt under huset, kan Arid åtgärda det?

Till skillnad från traditionell dränering torkar Arid även rakt uppstigande markfukt, som är det absolut vanligaste fuktproblemet.

Hur stora är driftkostnaderna?

Arids system arbetar med lågspänningspulser vilket innebär att det inte bildas strålning eller magnetfält. Den årliga energiförbrukningen för en normalstor villa är mellan 50 och 100 kronor.

Kan systemet användas i alla typer av byggmaterial?

Systemet fungerar i de flesta typer av murverk och gjutna konstruktioner. Är väggarna väldigt dåliga kan ny puts vara nödvändig så att de elektriska pulserna har något att fortplanta sig i. Detta avgörs på plats av våra erfarna installatörer.

Hur fungerar det egentligen?

Systemet bygger på ett kemiskt-fysiskt fenomen som kallas elektroosmos (även elektrisk osmos. Genom att montera elektroder i murverket bildas en pluspol (anod). Jordspett monteras i den omgivande marken och bildar en katod. Fukten innehåller både vatten och saltmolekyler vilket gör vattnet ledande för elektrisk ström. Genom att sända pulser av likström genom det porösa materialet binder vattenmolekylerna positiva joner. Eftersom positiva joner dras till en minuspol (katod) som placeras utanför byggnaden får man en uttorkning via pluspolen (anoden) i väggen.

Hur snabbt blir det torrt?

Ibland syns effekten redan efter några dagar, ibland tar det månader. Allt beror på hur förutsättningarna ser ut. I vilken kondition är väggarna? Hur ser marken ut? Finns det sprickor som vi måste ta hänsyn till? Genom en noggrann besiktning innan installationen skaffar vi oss det underlag vi behöver. Om vi tar på oss arbetet garanterar vi ett torrt resultat inom 90 dagar, en period som är lämplig för att systemet ska få arbeta under varierande väderleksförhållanden.

Behöver systemet underhållas?

Nej, systemet ger ett permanent skydd och är helt självreglerande och underhållsfritt. I början, när fukten är hög, arbetar det intensivt men varefter det torkar sjunker aktiviteten och systemet bildar en elektrisk fuktspärr. Skulle fuktnivån öka, t. ex. genom att grundvattnet stiger, reagerar systemet omedelbart och automatiskt för att mota ut fukten igen.

Vart tar allt vatten vägen?

Skillnaden mellan 100 % fuktighet och 75 %, som är Boverkets gränsvärde för acceptabel fuktnivå, är bara ca 33 cl för en normalstor installation. Det har omgivningen inga problem med att ta emot.

Stängs systemet av när väggarna är torra?

Nej, Arid är ett permanent system och ska vara påslaget jämt. Eftersom det handlar om lågspänning behöver du inte oroa dig för varken elräkningar eller strålning.

Vad händer om strömmen bryts?

Om det bara handlar om någon dag så är det inga större problem. Viss fukt kan börja vandra in igen men motas ut så fort systemet sätts på igen.

Hur många år håller systemet?

Systemet har funnits på marknaden sedan 1992 och det fungerar lika bra fortfarande. Stresstester i laboratoriemiljö indikerar en livslängd på minst 30 år. Vi lämnar alltid en 10 års funktionsgaranti på all teknik och åtgärdar eventuella fel utan kostnad.

Vad kostar det att dränera med Arid?

En traditionell dränering av hela huset utförd av en fackman kostar ca 3.000 kronor per löpmeter. Med Arid hamnar kostnaden på hälften eller därunder; ju fler löpmeter desto förmånligare blir det att dränera med Arid. Då har vi inte räknat med kostnaden för att återställa trädgård och tomt i samma skick som innan grävmaskinen satte skopan i backen, något som kan kosta lika mycket som själva dräneringen.

Är det miljövänligt att dränera med Arid?

Till skillnad från traditionella dräneringsmetoder har Arid ingen negativ miljöpåverkan, varken vid tillverkning, installation eller drift. Anläggningen avger ingen strålning och den årliga energiförbrukningen ligger på under 100 kronor för en normalstor villa. Det finns inget miljövänligare alternativ än Arid!

Skicka in din fråga