Grävmaskin och plastmattor eller modern miljösmart metod.

En misslyckad traditionell dränering kan betyda stora renoveringskostnader. Tomten måste grävas upp igen och såväl fuktspärr som dräneringsrör bytas ut. Även invändig sanering kan bli nödvändig; konstruktioner rivas ner och angripet virke bytas ut.  Ett stort problem är att man inte vet hur illa det är ställt förrän man har grävt upp runt huset. I värsta fall visar det sig vara omöjligt att lägga dräneringen på rekommenderat djup. Problemet går inte att lösa med traditionell teknik och man har grävt upp helt i onödan. Risken finns också att det fortfarande sugs in vatten i själva plattan, där kapillärkraften är som störst, eftersom utrymmet under grundplattan är svårt att komma åt. För att sammanfatta:

Torr källare utan att gräva.

Med Arids teknik drivs fukten ut ur väggar och golv i källare, utan att gräva upp och förstöra trädgården. Sedan fukten drivits ut, får utrustningen sitta kvar och förebygger därmed nya problem med fukt och mögel. Driftskostnaden är endast 50 till 100 kronor per år.

Avfukta källaren – utan att gräva upp trädgården.

Det finns ingenting värre än de metoder som kräver att din  trägård ser ut som ett slagfält med skyttegravar. Arids teknik för att avfukta källare kräver endast installation på insidan. Det enda du behöver göra är att titta på när vattnet naturligt sugs ut ur källaren. Med vår dräneringsteknik slipper du inte bara att gräva upp trädgården, du vet också att du endast betalar om det blir torrt.

Du har kontroll på den totala kostnaden.

Till skillnad mot andra metoder på marknaden för att dränera källare på fukt, är Arids teknik energisnål och kostnadseffektiv. Du betalar bara för installationen och en driftskostnad på mellan 50 till 100 kronor per år. Vår dräneringsmetod är oftast billigare än en traditionell dränering.  Räkna med ca hälften av kostnaden och då har vi inte räknat med vad det kostar att återställa huset och trädgården till det skick det var innan grävsmaskinen satte igång, en kostnad som du slipper när du dränerar med Arid.

Metoden torkar även en stor del av golvet.

En av de stora fördelarna med Arids metod är att den inte bara torkar upp väggen utan även golvet. Systemet torkar golvet upp till 2 meter från väggen. Om problemet med kapillärsugande material under plattan är stort kan systemet monteras i mellanväggarna för att då verka 2 meter ut från dessa. På så sätt torkas en större del av golvet. Det går även att fräsa spår i golvet för att lägga i en extra elektrodslinga. Därigenom torkas stora golvytor. Denna metod är lämplig på till exempel platta på mark. Väggarna blir garanterat torra inom 90 dagar. Golvet kan kräva längre torktid än väggarna.

Snabb installation.

Glöm långa väntetider på att dräneringen ska vara utförd. Installationen av Arids anläggning är klar på en dag. Du slipper problem och behöver inte lägga tid på att återställa trädgården.Vi installerar året om, väder och vind påverkar inte vårt arbete. Du kan med andra ord installera innan höstrusket eller vårfloden sätter igång.

Mindre risk för sättningar.

Genom att slippa gräva minskar du risken för sättningar i huset. I dag är rekommendationen att gräva en halv meter under plattkanten. Detta ger en minskad komprimering och leder till uttorkning av materialet under plattan. Sammantaget ökar detta risken för sättningar. En sättning kan medföra stora kostnader och om det vill sig riktigt illa, kan huset bli svårt att sälja. Genom Arids teknik slipper du gräva och undviker risken för sättning.

Miljösmart dränering.

Genom att anlita Arid för att lösa era fuktproblem minimerar du negativ påverkan av miljön. Tillverkningen av vårt system producerar inga  plaster, genererar inga stora transporter eller bränsleförbrukning för grävare. Driftskostnaden för vår anläggning, cirka 50 till 100 kronor per år, ligger avsevärt under kostnaden för en avfuktare. När fuktransporten genom konstruktionen i väggar och golv avtar minskar även tillförseln av radon.