Säker dränering med etablerad teknik.

Arids lösning för torrläggning av källare baserar sig på elektroosmos som är en väl beprövad metod för att driva ut fukt ur betong. Eftersom tekniken verkar i själva betongen är den speciellt effektiv för att motverka vattenintrång orsakad av uppstigande, kapillär, markfukt. Att det är en effektiv metod är omvittnat i tester och forskningsrapporter samt, inte minst, i alla de över 700 installationer som är gjorda bara i Sverige. Varje installation sker på ett fackmannamässigt sätt med garanterat resultat inom 90 dagar och 10 års funktionsgaranti.

10 års funktionsgaranti.

Arids system är både självreglerande och underhållsfritt – det bara ”tickar och går”. Stresstester påvisar en livslängd på minst 30 år. Arid lämnar 10 års funktionsgaranti på all teknik och åtgärdar eventuella fel utan kostnad. Känn dig trygg med vår funktions- och resultatgaranti!

Dränering med garanterat resultat. Torrt inom 90 dagar.

Efter omfattande tester och  över 700 installationer vet vi att vårt system fungerar. Därför lämnar vi 10 års funktionsgaranti på hela installationen.
Vid installationen mäter vi fukten på ett lämpligt antal punkter. Även om resultatet börjar märkas redan efter en månad väntar vi upp till tre månader innan en efterkontroll görs, så att systemet hinner provas under varierande väderförhållanden. Kontrollen görs för att säkerställa att installationen har haft önskad effekt, det vill säga medverka till en torr innemiljö utan fuktpåslag, påväxt av mögel och svamp och irriterande källarlukt. Kontrollmätningen görs med en s.k. protimeter som registrerar fuktighet induktivt på en skala mellan 0 och 999. Vid kontrollmätningen ska samtliga mätpunkter visa värden under 300 eller förbättrats med minst 30 procent. Om inte, har du rätt att få pengarna tillbaka.

Vad säger några av våra kunder

Fyra veckor efter installationen var väggarna torra. Den unkna källarlukten är nu helt borta och det till halva kostnaden mot att dränera med traditionella metoder.

Runa och Daniel Gustafsson / Borås

Vi grävde upp både gräsmattor och asfalteringen runt huset. I plattan, där vi inte hade kommit åt att dränera mätte vi upp hela 99,6 % relativ fuktighet. Det var då vi kontaktade Arid. Nu är det torrt.

Michael Boije / Projektledare Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Vi bor i ett sekelskifteshus med väggar av granit. Sedan länge har vi haft fuktproblem, med mögeltillväxt, utan att hitta en lösning. Den nya tekniken blev det som räddade allt. Smartare sätt att torka en källare kan inte finnas.

Peter Breding / Husägare Göteborg