Hälsorisker med fukt.

Sambanden mellan fukt och ohälsa är idag väl dokumenterade. En sökning på ”hälsorisker fukt” på Google ger ca 29 000 träffar och det bara på svenska. Problemen kan vara av många olika slag; skadliga kemikalier kan frigöras som sprider dålig lukt och orsakar irritation i luftvägar; kvalster, mögel och bakterier kan orsaka allergier och andra så kallade inomhusklimatsymptom, till exempel irriterade slemhinnor, kronisk trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, huvudvärk och illamående. Och detta är inga undantag, problemen finns i mer än 40 % av alla svenska hushåll.

Allergier och astma.

Att vistas i en fukt- och mögelskadad miljö kan ge allt från lindriga symptom som trötthet och huvudvärk, till allvarliga konsekvenser i form av allergi och astma. Fukten innebär att vi exponeras för följande skadliga ämnen:

  • Allergener, i form av dammkvalster, mögel- och svampsporer och bakterier.
  • Irriterande och illaluktande ånga och gas som produceras av mikrobiologisk aktivitet, så kallad MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds).
  • Giftämnen som bildas av svamporganismer, vanligtvis mögel; så kallade mykotoxiner.
  • Glukaner och andra skadliga ämnen från bakterier och svampar; så kallade endotoxiner.
  • Andra skadliga gaser genom ökad kemisk avspaltning från olika byggmaterial.

Exakt hur vi påverkas och hur mycket som krävs av dessa ämnen för att skada vår hälsa är tyvärr inte fastlagt och därför finns det heller inga gränsvärden. Därför finns det bara en enda rimlig rekommendation och det är nolltolerans; fukt och röta, liksom synligt mögel eller mögellukt, ska inte förekomma i mänskliga miljöer.

Mykotoxiner är skadligare än rökning.

Fuktskador resulterar ofta i påväxt av mikroorganismer. Du märker dem som fula fläckar på väggen. Dessa mikroorganismer sprider också skadliga gifter, så kallade mykotoxiner, som sätter sig bland annat i kläder och möbeltextilier. Vissa mykotoxiner är relativt ofarliga och orsakar ”endast” trötthet, huvudvärk och yrsel, medan andra kan ge njurskador eller till och med framkalla cancer.

Kvalster är en vanlig orsak till astma.

All biologisk aktivitet, såväl insekter som mikroorganismer, ökar i takt med att fukthalten ökar. Detta gäller inte minst för husdammskvalster som är en av de största riskfaktorerna för utvecklandet av astma och allergier. Husdammskvalster trivs särskilt väl i madrasser, stoppade möbler och mattor, där de lever av hudflagor från oss människor.

Småbarn är mest utsatta.

Vi tillbringar i genomsnitt 22 av dygnets 24 timmar inomhus. Varje dygn andas vi in mellan 12 och 15 kg luft. Det är tio gånger mer än mängden mat vi äter. Att garantera en god luftmiljö i bostaden är därför en nödvändighet, i synnerhet som våra luftvägar inte har några försvars- mekanismer eller reningssystem. Små barn löper störst risk att drabbas av sjukdomar relaterade till inomhusklimatet, inte bara för att de är mer känsliga utan även för att de saknar förmågan att uttrycka vad det är som besvärar dem.

Vill du veta mer om sambandet mellan fukt och ohälsa, och den forskning som bedrivs kan du klicka här