Fuktproblem handlar om mycket mer än pengar.

Att ha fuktproblem i källare eller suterrängplan kan både vara otrevligt och försvåra ett effektivt utnyttjande av bo- och biytor. Det välbehövliga tonårsrummet får skjutas på framtiden och drömmen om ett hemmaspa får förbli just en dröm. Ett annat, indirekt, fuktproblem drar ner värdet på ditt hus,  något som du upptäcker när spekulanterna gör sin besiktning.

Men ännu värre är att fuktproblem i hemmet kan innebära stora hälsorisker. Det finns idag många undersökningar som visar att allergier, luftvägsinfektioner och kronisk trötthet, särskilt hos barn, är väsentligt vanligare hos människor som vistas i byggnader med fuktproblem och mögel än hos resten av befolkningen.

Enligt Folkhälsoinstitutet är de hälsoskador som kan härledas till utsläpp från så kallad mikrobiell växt vid fukt större än de från rökning. Dags att ta fuktproblem på allvar och fimpa fukten för gott.