Dränera med modern klimatsmart teknik.

Var tid har sin teknik. På romarrikets dagar, några hundra år f. kr. dränerade sina hus genom att gräva upp kring husen och gräva ner rör. Idag gör man i princip likadant. Är det inte märkligt hur utvecklingen går med stormsteg inom vissa områden medan det inom andra står helt stilla?

Arid erbjuder ett modernt alternativ till dessa uråldriga metoder för att lösa problemet med kapillärt uppstigande markfukt. Genom att kombinera fysisk-kemiska processer med modern, IT-baserad reglerteknik och materialteknik torkar vi  källare utan att förstöra gräsmattor, blomsterrabatter, uteplatser och gångar. Normalt sker allt arbete från insidan vilket gör installationen oberoende av väder och vind.

Arids teknik erbjuder dessutom en lösning där traditionell dräneringsmetoder kommer helt till korta, t.ex. när fukten tränger upp rakt under huset. Hur mycket man än gräver kommer man aldrig åt detta problem.