Världens torraste affärsidé.

Bohälsan AB är ett svenskt företag med över 25 års erfarenhet i byggbranschen. Vi har alltid strävat efter att ligga i utvecklingens framkant och erbjuda nya, effektivare och miljövänliga lösningar på kända problem. Idag är vi det ledande alternativet till traditionell dränering på den svenska marknaden. På bara några år har vi förvandlat över 500 fukt- och mögelskadade källare till användbara och värdefulla  utrymmen, i villor, radhus, bostadsrätter och kommersiella fastigheter.

Vår idé är att lösa privata och kommersiella fastighetsägares problem med uppstigande markfukt utan att störa eller förstöra. Vi gör det genom att kombinera etablerad naturvetenskap med modern, IT-baserad reglerteknik. Inifrån – utan att gräva. Resultatet blir en elektronisk fuktbarriär som motar ut fukten samma väg som den kom in och som ser till att den stannar där. På utsidan där den inte kan göra någon skada.

Den som är en inbiten korsordslösare vet att vårt namn, Arid, betyder en miljö med total avsaknad av fukt och vatten. En plats där det är torrt. Precis som vi vill ha det i våra källare.

Bohälsan AB
Organisationsnummer 559118-8304

Personal (Försäljning & marknad)

Björn Sundvall

Försäljning

Tel: 0734-40 40 10
E-post: bjorn.sundvall@arid.se

Lars Moen

Försäljning

Tel: 0766 30 67 16
E-post: lars.moen@arid.se

Lasse Lindqvist

Försäljning Bohuslän & Dalsland
Tel: 0707 55 65 80
E-post: lasse.lindqvist@arid.se

Alternativet till att gräva.

Arid är det ledande alternativet till traditionell dränering. Genom att kombinera väletablerad naturvetenskap med modern reglerteknik dränerar vi små som stora fastigheter, utan att störa eller förstöra.

En miljö utan fukt.

Med världsledande teknik, minsta möjliga ingrepp i fastigheter, minimal miljöpåverkan och maximal kostnadseffektivitet ska vi bli bäst på torrläggning av betongkonstruktioner på och under mark.

25 år i byggbranchen.

Vi har hunnit lära oss ett och annat om husbyggnad i allmänhet och dränering i synnerhet. Självklart är vi medlemmar i Sveriges Byggindustrier – en trygghet både för våra kunder och våra samarbetspartners.

Kontakta arid