Fuktproblem är snarare regel än undantag.

Över hälften av alla hus i Sverige får någon gång skador på grund av fukt och så många som 25 % av alla nya byggnader har fuktskador redan innan någon har flyttat in. Så gott som dagligen kan man läsa i tidningar, eller på nätet, om tvistemål mellan byggare och husägare eller hussäljare och husköpare som har sin upprinnelse i fukt.

Som köpare väger man tämligen lätt om man upptäcker fukt i efterhand, eftersom huset säljs ”i befintligt skick”. Bevisbördan är tung och därför gäller det att ge akt på följande varningssignaler innan köpehandlingarna skrivs på:

  • Lukt i källaren.
  • Material, t. ex .träväggar och parkettgolv som svällt eller spruckit.
  • Mögel och missfärgningar.
  • Saltutfällning (vita fläckar) på mur eller vägg.
  • Svampbildning.
  • Förekomst att småkryp (silverfiskar, hästmyror, spindlar m. fl.).
  • Kondens på fönster.
  • Fönster och dörrar som är svåra att öppna.

Detta gäller i synnerhet för äldre hus eftersom man tidigare inte var så noga med dräneringen. Källaren var tänkt som tvättrum och förvaringsutrymme, inte som allrum, hemmakontor eller gästrum.

10 000-tals fuktskador varje år.

Larmen duggar allt tätare om felaktiga huskonstruktioner och byggslarv. Det handlar om för hög alstring av inomhusfukt och om byggnader som är för täta. Ibland verkar problemen nästan omöjliga att åtgärda och försäkringspremierna skjuter i höjden. Extrem väderlek, i form av skyfall och översvämningar, kommer troligen att öka varför problemen med fukt, mögel och röta bara blir större och större.

Kondens, konvektion eller kapillär fukt.

I princip finns det tre sorters fukt; diffusion t.ex. kondens från en torktumlare); konvektion där fukten vandrar i springor och sprickor samt kapillär fukt, där fukten sugs upp via porerna i betongen – en naturkraft som inte går att tämja med traditionell dräneringsteknik.  Arid åtgärdar kapillär fukt som är den största ”boven i dramat”. Eftersom merparten av fukten kommer upp genom plattan, inte genom husets ytterväggar, som många tror, så går det inte att lösa med traditionell teknik – hur mycket man än gräver.

Det kan finnas flera orsaker till fukt i källare men den vanligaste är att vatten tränger in utifrån. Dränering kanske saknas eller fungerar inte som den ska, eller så finns det sprickor i grunden. Fukt är inte farligt i sig men när den kommer i kontakt med organiska material kan det orsaka problem som mögelangrepp, svampbildning och dålig lukt, med allvarliga konsekvenser för både egendom och hälsa.

Över 75 procents luftfuktighet är lika med risk.

Har du en inredd källare är det svårt att ta reda på vilka faror som döljer sig bakom väggbeklädnad och paneler. Några tumregler är att 60 procents luftfuktighet är att betrakta som torrt och att en relativ luftfuktighet på över 75 procent innebär en risk som måste undersökas och åtgärdas.

Arids besiktningsmän mäter fukten med en s.k. Protimeter från General Electric.

Arids besiktningsmän mäter fukten med en s.k. Protimeter från General Electric.

För att få ett säkert mått på luftfuktigheten bör du därför använda en fuktmätare. De instrument som används mäter fukten antingen i luften, inne i materialet (till exempel väggen) eller genom att scanna utanpå materialet. Du hittar instrumenten i fackhandeln (t. ex. Claes Olsson och Kjell & Co) eller så anlitar du en fackman för att göra en inspektion. Du kan t. ex. kontakta oss så kommer vi hem till dig och gör en fuktanalys  utan krav på att du måste anlita oss för att åtgärda de problem vi hittar.