Hur fungerar det?

Arids lösning för torrläggning baserar sig på elektroosmos som är en väl beprövad metod för att driva ut fukt ur betong, sten och tegel. Elektroder monteras i murverket (pluspol) och jordspett installeras i den omgivande marken (minuspol). Genom att sända pulser av likström genom det porösa materialet binder vattenmolekylerna positiva joner som sedan drar sig ifrån väggen, mot minuspolen. Att det är en effektiv metod är omvittnat i tester och forskningsrapporter samt, inte minst, i alla de över 700 installationer som är gjorda bara i Sverige. Varje installation sker på ett fackmannamässigt sätt med garanterat resultat inom 90 dagar och 10 års funktionsgaranti.

1. Förarbetet

Ett grundligt förarbete är viktigt för att få ett lyckat resultat. Först utför vi alltid en fuktmätning innan installationen, för att fastställa fukthalten i väggen.

2. Monteringen

Sedan genomförs en fackmannamässig installation av byggtekniskt kunniga installatörer med stor erfarenhet av tekniken. Du slipper gräva upp trädgården.

3. Resultatet

Installationen tar normalt en dag och effekten börjar märkas redan inom någon vecka. Vår resultatgaranti garanterar att fukten är borta inom 90 dagar.

Detta gör vi

Först fräser vi upp ett spår i den fuktiga väggen. I spåret placeras en kabel. Elektroderna placeras i sin tur i borrhål som täcks med kontaktmassa som sedan ansluts till en svag ström. Utanför huset slås en negativt laddad jordankare ned. Den svaga strömmen i väggen är positivt laddad vilket gör att vattnet söker sig mot den negativt laddade jorden utanför grunden.

Istället för att krypa in i huset, drar sig alltså vattnet utåt vilket gör att väggen torkar upp. För att det här ska fungera på ett bra sätt behöver väggen bestå av ett relativt tätt material, exempelvis betong eller puts. Om väggen består av annat material går det innan själva installationen att putsa upp insidan så att elektroderna får ordentligt fäste.

Läs mer om vår teknik

Vad säger några av våra kunder

Fyra veckor efter installationen var väggarna torra. Den unkna källarlukten är nu helt borta och det till halva kostnaden mot att dränera med traditionella metoder.

Runa och Daniel Gustafsson / Borås

Vi grävde upp både gräsmattor och asfalteringen runt huset. I plattan, där vi inte hade kommit åt att dränera mätte vi upp hela 99,6 % relativ fuktighet. Det var då vi kontaktade Arid. Nu är det torrt.

Michael Boije / Projektledare Svenljunga Verksamhetslokaler AB

Vi bor i ett sekelskifteshus med väggar av granit. Sedan länge har vi haft fuktproblem, med mögeltillväxt, utan att hitta en lösning. Den nya tekniken blev det som räddade allt. Smartare sätt att torka en källare kan inte finnas.

Peter Breding / Husägare Göteborg