Älskade rabatter

Älskade rabatter

”Vi bor i ett hus som är byggt 1946 och ville göra snyggt i vår källare där putsen på en del väggar hade släppt från golvet och 60 cm upp. Först begärde vi in en offert från en välrenommerad firma på traditionell dränering. Det var dyrt, tyckte vi, men ännu värre var att behöva ödelägga våra älskade rabatter med alla växter som vi ägnat många år att odla upp. Sedan läste vi om en teknik som påstods kunna göra källaren torr utan att gräva upp rabatter. Vi var skeptiska till en början men efter att ha läst om andra fall på deras hemsida och träffat deras representanter beslöt vi oss för att sätta igång.

I april 2013 installerades systemet. Vid mätningen efter 30 dagar fann vi att källaren inte var torr och inte efter 70 dagar heller. Installatören rekommenderade oss att hacka bort den gamla putsen och ta bort träullsplattorna bakom. Sagt och gjort. Fyra veckor efter omputsningen och installationen av systemet var väggarna torra. Den unkna källarlukten är nu helt borta och det till halva kostnaden mot att dränera med traditionella metoder.”

Daniel och Runa Gustafsson, tel 033-24 82 38.

Detta inlägg är en referens. Vill du se samtliga referenser klickar du här.