Lidingö museum

Lidingö museum

Villa Fornboda är ett innehållsrikt hus från förra sekelskiftet som bland annat huserar Lidingö Museum. I dess källare rymdes museets arkiv som hotades av fukt. I de gamla källarväggarna, bestående av natursten och puts installerades vårt system varefter innerväggarna putsades om. Att dränera källare i natursten var alltså ingen konst för Arid. Nu är det torrt och om du inte tror oss är du välkommen att kontakta Helena Appell som är fastighetsförvaltare i Lidingö Stad.

Detta inlägg är en referens. Vill du se samtliga referenser klickar du här.