Forskning

En internationellt vedertagen metod som nu är testad även under svenska förhållanden.

“Elektroosmos är en väl beprövad metod för att driva fukt ur betong.  Eftersom det minskar fukt i källare så minskar även den korrosiva miljön för maskiner och inventarier. Den förhindrar också uppkomsten av mögel och bakteriebildning på fuktiga väggytor. Det ger en permanent lösning för vattentätning av lämpliga konstruktioner och kan eftermonteras i befintliga byggnader och anläggningar. Det är också kostnadseffektiv och enkel att installera. Det kan också installeras från insidan av konstruktionen, vilket eliminerar behovet av dyra exteriöra arbeten (t.ex. grävning, utdikning etc.) Det är en miljövänlig metod utan skadliga utsläpp eller avfall och utan skadliga effekter på konstruktionen eller dess materialsammansättning. Systemet förhindrar färgsläpp och mögelbildning, och dess avfuktande effekt förbättrar den termiska isoleringen av konstruktionen, och minskar därigenom kostnaden för både värme och ventilation.”

Så skriver man i en rapport från “33rd Conference on OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES”, 2008 och vi hade inte kunnat sagt det bättre själva. Här nedan får du ett urval av artiklar och forskningsrapporter som beskriver “dränering” med elektrisk endosmos:

Dränera utan att gräva.  Utvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos.
Stephan Mangold, Chalmers Industriteknik (CIT)

Electro-Osmotic Pulse Leak Repair Method: Evaluation in Trinity Dam Bonnet Chamber – Central Valley Project, Trinity River Division – California.
Bureau of Reclamation, Technical Services Center, Materials Engineering and Research Lab, Denver, CO, United States, 2012.

ELECTRO-OSMOTIC PULSE (EOP) TECHNOLOGY FOR CONTROL OF WATER SEEPAGE IN CONCRETE STRUCTURES.
US Army Corps of Engineers: Engineer Research and Development Center. August 2002.

Svensk översättning av ovan nämnda rapport.

ELEKTROOSMOTISK PULSTEKNIK FÖR REGLERING AV VATTENINTRÄNGNING I BETONGKONSTRUKTIONER.
Sammandrag på svenska av ovanstående rapport.

Demonstration of Electro-Osmotic Pulse Technology in Earth-Covered Magazines at Fort A.P. Hill, VA
US Army Corps of Engineers: Engineer Research and Development Center. August 2009.

Electro-Chemical Dewatering System
Structural Engineering, Brent Anderson, P.E., Jorge Costa, P.E., Paul Femmer

Fuktmåling i kjellerlokale, Bygg 5461, Nygårdsgata 55, Fredrikstad
Byggforsk, Norges Byggforskningsinstitutt, 2006

Verifiering av DUOK2000, fas 1: teoretisk modellering.
Ulf Nilsson, Dag Nilsson, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 2010

Drying brick masonry by electro-osmosis
L.M. Ottosen and I. Rörig-Dalgård, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark

ELECTRO-OSMOSIS USING MULTI PULSE SEQUENCING FOR REMOVING AND REPELLING WATER OUT OF BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES. 33rd Conference on OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES: 25 – 27 August 2008, Singapore

Electroosmotic Pulse Technology for Groundwater Intrusion Control in Concrete Structures. M. K. McInerney* and V. F. Hock, U. S. Army Construction Engineering Research Laboratories

Vill du läsa mer om fukt och elektroosmos har vi samlat artiklar, forskningsrapporter och föredrag på bloggen Torra fakta om fukt och elektroosmos.