Hur fungerar det egentligen?

Systemet bygger på ett kemiskt-fysiskt fenomen som kallas elektroosmos (även elektrisk osmos. Genom att montera elektroder i murverket bildas en pluspol (anod). Jordspett monteras i den omgivande marken och bildar en katod. Fukten innehåller både vatten och saltmolekyler vilket gör vattnet ledande för elektrisk ström. Genom att sända pulser av likström genom det porösa materialet binder vattenmolekylerna positiva joner. Eftersom positiva joner dras till en minuspol (katod) som placeras utanför byggnaden får man en uttorkning via pluspolen (anoden) i väggen.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.