Sekelskifte med granitväggar

Sekelskifte med granitväggar

”Vi bor i ett sekelskifteshus med granitväggar. Sedan länge hade vi haft fuktproblem, med mögeltillväxt, utan att hitta en lösning. Gräva gick inte då vi inte ägde marken utanför. Rummet var snyggt inrett med bl. a klinkergolv men tyvärr obrukbart. När installationen av det nya systemet skulle göras upptäcktes dessutom att fogarna mellan stenarna endast var sand efter många års urlakning och inte mer än 2-3 cm djupa. Därför gjordes först en omfogning. Den nya tekniken blev det som räddade allt. Smartare sätt att torka en källare kan inte finnas.”

Peter Breding, Skanse Fastigheter Johannebergsgatan 24, 412 55 Göteborg.

Detta inlägg är en referens. Vill du se samtliga referenser klickar du här.