Berg i dagen

Berg i dagen

”Vi hade fukt i källaren och dessutom en utbyggnad, med ca 10 cm stående vatten, där ett berg kom i dagen. Under ett antal år har vi haft flera entreprenörer som tittat på vårt problem men alla har tackat nej till att åta sig arbetet.

Arids representant sa att problemet gick att lösa men att det krävde extra arbete i form av att klä in berget med betong. Först rengjordes berget, armerades och putsades. Därefter gjöts det nya systemet in i betongen. De valde också att lägga in ett dräneringsrör för att avleda det värsta flödet. Nu har vi kontrollmätt källaren och äntligen är den torr. Självklart har det höjt värdet på vårt hus. Om du inte redan har dränerat, prova Arid.”

Ägaren till Elof Lindälvsvägen 41, Lindome.

Detta inlägg är en referens. Vill du se samtliga referenser klickar du här.