Behöver systemet underhållas?

Nej, systemet ger ett permanent skydd och är helt självreglerande och underhållsfritt. I början, när fukten är hög, arbetar det intensivt men varefter det torkar sjunker aktiviteten och systemet bildar en elektrisk fuktspärr. Skulle fuktnivån öka, t. ex. genom att grundvattnet stiger, reagerar systemet omedelbart och automatiskt för att mota ut fukten igen.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.