Sluttningshus av lättbetong

Sluttningshus av lättbetong

”Vårt hus ligger i en sluttning och har väggar av lättbetong. Vid förkontrollen visade värdena på mycket höga fukthalter, på de flesta mätpunkterna slog mätaren i taket. Källaren hade också en rätt så kraftig lukt. Lättbetong har visat sig vara lite lurigare att torrlägga än andra material men efter en viss tvekan åtog man sig att göra installationen med garanti om torrt inom 30 dagar.

Vid efterkontrollen var lukten betydligt mindre och alla mätpunkter utom två visade torrt. Dessa två hade stuprör på utsidan varför det kan vara dålig avrinning som är problemet. Vi har nu åtgärdat detta och en ny kontrollmätning ska göras inom kort. Min rekommendation är att prova den nya tekniken innan ni gräver upp.

Guy Alexandersson, Kungsbacka

Detta inlägg är en referens. Vill du se samtliga referenser klickar du här.