Omöjlig fukt i golv

Omöjlig fukt i golv

”Vi hade mycket fukt i golv och hade precis bestämt mig för att gräva upp och dränera med traditionella metoder då jag besökte Villamässan och upptäckte aktiv elektroosmos. Tack vare det förmånliga priset och den unika garantin bestämde jag mig för att prova. Vid den mätning som föregick installationen uppvisades mycket höga fuktvärden, både i väggar och golv.

Vi konstaterade dessutom att golvet inte kunde åtgärdas med traditionella metoder. Då jul och nyår kom mitt i testperioden gjordes efterkontrollen först efter ca sju veckor, mot normala fyra. Samtliga mätpunkter visade torrt och i golvet hade fukten reducerat med ca 60 procent.”

Björn Myberg, Stora Höga.

Detta inlägg är en referens. Vill du se samtliga referenser klickar du här.